Datafusie

We combineren de verschillende datacaptatiebronnen en verwerken die real-time tot de gewenste informatie. Onze eigen algortimes zorgen voor een overzichtelijke weergave van het leefpatroon van de zorgbehoevende. De levensstijl wordt per dag, week en maand in kaart gebracht en weergegeven in een uniek dashboard. Gedragsveranderingen of onderliggende medische problemen kunnen tijdig worden opgemerkt en vervolgens gemeld worden aan de zorgkring.