Kamagurka sensoren Vital

Ook Kamagurka draagt Vital een warm hart toe

VITAL is een slimme oplossing die meer doet dan personenalarm. VITAL zorgt ervoor dat kwetsbare personen gerust langer thuis kunnen wonen. Via draadloze sensoren en handige alarmknoppen worden ongewone situaties en oproepen van op afstand beheerd door familie of zorgorganisatie. 

Het gebruik van sensoren aan huis is een verstandige keuze. Je anticipeert op mogelijke ongewone situaties en zorgt er voor dat je langer thuis kan genieten zonder al te veel zorgen. Bovendien ben je nauwer in contact met je familie, mantelzorger en zorgverleners. Zij kunnen van op afstand preventief een handje toesteken of langs komen bij nood zonder dat de je zelf actie dient te ondernemen. 

De slimme sensoren werden in een artistiek kleedje gezet door Kamagurka. Met hart en ziel heeft hij honderden sensoren één voor één zorgvuldig van een warme boodschap voorzien. Meteen met respect voor de zorg, juist gevoel en vaste hand want Kamargurka gebruikt nooit een gom. Het moet van de eerste keer meteen juist zitten, net zoals de werking van VITAL. 

Op deze wijze wensen wij samen met Kamagurka alle zorgverleners en mantelzorgers te danken voor hun inzet en warme zorg.